استاد قرائتی: من مخالف ازدواج دانشجویی ام


از نظر استاد قرائتی سنت های غلط در ازدواج عبارتند از : مدرک تحصیلی دختر و پسر ، شهری و روستایی بودن و ...


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر