شمارش معکوس برای افشاگری رئیس‌جمهور!


آقای روحانی! مردم «یک گزارش واقعی» می‌خواهند نه گزارش «ابد و 100 روز»!
پس از گذشت حدود دو ماه از ماجرای انتشار فیش‌های نجومی و وعده رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه گزارش در این زمینه، بجز چند استعفا و برکناری برای آرام کردن اوضاع، این اتفاق در حال فراموشی است؛ این در حالی است که مردم به شدت پیگیر موضوع هستند و از آقای روحانی می‌خواهند اسامی همه مدیران متخلف منتشر شود.


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • به نظر این حقیر رابطه فیش های حقوقی بالای بعضی از مسئولین و آقای روحانی را به دو صورت میتوان بررسی کرد.
    ۱ـ آقای روحانی از این موضوع بی اطلاع بوده،در این صورت این فقط نشانه بی کفایتی ایشان میباشد.
    ۲ـ آقای روحانی از این موضوع اطلاع داشته اند ولی اقدامی در باره اش نکرده اند، در این صورت هم این نشانه بی کفایتی ایشان میباشد.