پروژه ضد ایرانی- افغانستانی در بی‌بی‌سی


از نبود حقوق شهروندی در ایران تا تن‌فروشی مردان در اروپا
در سال 94 شبکه بی‌بی‌سی فارسی در تحلیل‌های خود دلیل مهاجرت افغانستانی‌ها از ایران به اروپا را شرایط بد زندگی آن‌ها در ایران عنوان می‌کند، اما بعد از گذشت یک سال این شبکه از تن‌فروشی همین مردان در اروپا به دلیل شرایط بد اقتصادی می‌گوید.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر