درآمد 10 میلیون تومانی مدل ها با انتشار تصاویر برهنه خود در اینستاگرام!


دختری که پیش از این به حرفه مدلینگ در فضای مجازی مشغول بود، در نشست خبری دادستان تهران به افشای گوشه هایی از این پدیده مضر پرداخت...


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر