مکارم اخلاق (به بهانه عید مبعث)


سخنرانی خطیب توانمند استاد منظوری امام زاده پیرامون مکارم اخلاق و به مناسبت عید بزرگ مبعث در شهر مقدس قم


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر