در قضیه برجام ، مردم از آن حالت امید به حالت انتظار درآمده‌اند!


در قضیه #برجام ، مردم از آن حالت #امید به حالت #انتظار درآمده‌اند!
برشی از مناظره زیباکلام و رسایی در دانشگاه تربیت مدرس (قسمت اول)
پخش از آرمان تی‌وی


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر