در میان راه افتادند... !!
بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای پیرامون حساسیت منطقه غرب آسیا و چشمداشت دشمنان اسلام و ایران برای تصرف منابع طبیعی منطقه و غلبه بر موج اسلامی ایجاد شده در منطقه به ویژه پس از ظهور انقلاب اسلامی ایران


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر