ترور بی گناهان؛ ترکیه اسیر تدابیر اردوغان!!!
آنکار قلب تپنده ی سیاسی ترکیه برای سومین بار در پنج ماه اخیر شاهد عملیات تروریستی و کشته شدن عده ای بی گناه بود. در ماه های اخیر دولت ترکیه این کشور را در شرایط آماده باش نگه داشته بود اما بازهم عملیات تروریستی در این کشور انجام شد. مسئول و پاسخگوی جان بی گناهان کیست؟ آیا آگاهی دولت و رئیس جمهور از احتمال وقوع این رویداد برای جلوگیری از آن کافی نبود؟


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر