بهشت درون- حکایت زلالی ضمیر درون- نمایشگاه مفهومی حجاب، عفاف، خانواده و جامعه


نمایشگاهی مفهومی
در یکی از مراکز تفریحی تجاری شهر
بدون اینکه در نگاه اول حرف مستقیمی از موضوع گفته شده باشد
محور این نمایشگاه
معنا و تفسیر هنری آیه خانواده آرامش بخش می‌باشد

آنگاه که دو دریا به هم می پیوندند
دیگر مرداب و باتلاقی نمی ماند تا
تعفن آن روح را بیازارد
و در لنجن زار آن انسان ها غرق شوند و فرو روند
بلکه
زلال میماند
و لولو و مرجان میپروراند


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر