ارسال در 1394/11/7 ساعت 16:08 2016-1-27 15:08:59
نمایشگاهی مفهومی
در یکی از مراکز تفریحی تجاری شهر
بدون اینکه در نگاه اول حرف مستقیمی از موضوع گفته شده باشد
محور این نمایشگاه
معنا و تفسیر هنری آیه خانواده آرامش بخش می‌باشد

آنگاه که دو دریا به هم می پیوندند
دیگر مرداب و باتلاقی نمی ماند تا
تعفن آن روح را بیازارد
و در لنجن زار آن انسان ها غرق شوند و فرو روند
بلکه
زلال میماند
و لولو و مرجان میپروراند

عرض x طول
ارسال نظر