ارسال در 1394/11/5 ساعت 09:15 2016-1-25 08:15:20
«ع.الف» از کارمندان سابق شبکه جم درخصوص اسپانسرهای مالی این شبکه ضد ایرانی صحبت می‌کند.

عرض x طول
ارسال نظر