سخنرانی استاد رائفی پور در موضوع جاهلیت مدرن


این استاد بزرگوار درباره دورانی که هم اکنون در آن زندگی میکنیم صحبت میکنند.


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)