چالش های جوانان امروز(قسمت سوم)سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع چالش های جوانان امروز در مسجد جامع قرچک در تاریخ 94/9/23 برگزار شد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر