دونقطه. اولین قربانی


دکتر سید یاسر جبرائیلی ، میهمان بیست و هفتمین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع «اقدام مناسب در مقابل نقض برجام» شد. وی در این قسمت با عنوان «اولین قربانی» به تشریح اقدامات ضدایرانی جدید توسط آمریکا و عکس العمل ایران می پردازد.
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسائل روز می پردازد.
شماره بیست و هفتم این ویدئو در گفتگو با دکتر یاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی و معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس توسط سفیرفیلم تهیه شده است.+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر