ارسال در 1394/10/6 ساعت 10:44 2015-12-27 09:44:23
با نگاهی به حوادث پیرامون فتنه ۸۸، نقش دولت انگلیس در پشتیبانی از فتنه‌گران و تحریک مردم از طریق رسانه‌های گروهی مشهود است.

عرض x طول
ارسال نظر