ارسال در 1394/9/30 ساعت 12:00 2015-12-21 11:00:43
در بلندترین شب سال انسان‌هایی هستند که آرزو می‌کنند این شب سرد زودتر صبح شود.

عرض x طول
ارسال نظر