قرائتی / اخلاق قرآنی در زندگی مسلمان ایرانی


باید کشور و مردم ما اخلاقاً قرآنی باشند. باید قرآن را در زندگیمان ببریم. اخلاقمان قرآنی باشد، روابططمان قرآنی باشد، ازدواجمان، هسمرداری‌مان، بچه داریمان و همه چیزمان باید قرآنی و اهل بیتی باشد.
https://instagram.com/mohsen.gharaati/
صفحه رسمی استاد محسن قرائتی در اینستاگرام
کانال درسهایی از قرآن کریم
https://telegram.me/qaraati


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر