جاست فرندهای همیشگی


در این روزگار هستند عدّه ای که به صورت احساسی با موضوع دوستی دختر و پسر (مرد با زن) برخورد می کنند و معتقدند ورود به رابطه با جنس مخالف بدون برقراری ارتباط جنسی امکان پذیر است.

کلیپ «جاست فرندهای همیشگی» برگرفته شده از پرونده تصویری«روایت صداقت»

تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی «متن زندگی»

http://matnezendegi.ir/content/716


+ 
6

- 
0
ارسال در 2015/11/8 ساعت 13:49 2015-11-8 13:49:03

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر