راه حل بحران سوریه


در دیدار وزیر امور خارجه وسفیران جمهوری اسلامی با مقام معظم رهبری ،ایشان راه حل بحران سوریه را مطرح کردن

لینک کانال سایت روشنگری:
http://telegram.me/roshangari_ir+ 
2

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر