تیزر مستند «کودتای آمریکایی»


مستند کودتای آمریکایی (American Coup) ساخته ی Joe Ayella که به زمینه های شکل گیری کودتای ۲۸ مرداد و نقش سرویس های اطلاعاتی آمریکا در این جریان می پردازد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر