خاطره استاد رائفی پور از تهاجم فرهنگی به دختر فنلاندی


خاطره استاد رائفی پور پیرامون ماجرای حضور دختر فنلاندی در ایران
اشاره پدر دختر فنلاندی به یک تهاجم فرهنگی و تاثیر گرفتن دخترش در ایران


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)