مهمترین موضوع مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا: ایران و سردار سلیمانی


به گزارش بی بی سی فارسی، در مناظره ای بین 11 کاندیدای حزب جمهوری خواه دو مسئله مهم مطرح شد: اول اینکه تمامی آنها اعلام کردند در صورت رسیدن به ریاست جمهوری توافق با ایران را باطل می کنند و دوم ژنرال سلیمانی را عامل اصلی حضور نظامی روسیه در سوریه اعلام کردند و گفتند سلیمانی در سفر به روسیه ، پوتین را متقاعد کرد تا وارد سوریه شود.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر