مناظره هسته ای: کریمی قدوسی و بهشتی پور (بخش دوم)


مناظره جنجالی هسته ای با حضور آقایان کریمی قدوسی نماینده مجلس و دکتر بهشتی پور استاد دانشگاه تهران پیرامون توافق برجام


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)