ارسال در 1394/6/10 ساعت 09:36 2015-9-1 09:36:19
شبکه انگلیسی بی‌بی‌سی فارسی در برنامه‌های مختلف، ماجرای به زندان افتادن مهدی هاشمی را سیاسی جلوه می‌دهد و وی را "شهید زنده" لقب می دهد!

عرض x طول
ارسال نظر