صداقت bbc فارسی از زبان ضد انقلاب !


گزارش جذاب و قابل تامل درباره "BBC"


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)