دونقطه | خلیلی: یک مشت تعارف


دکتر علی خلیلی، میهمان بیست و دومین ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این قسمت به تشریح محور های اصلی برجام و وعده های مذاکره کنندگان غربی به طرف ایرانی می پردازد.

«دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته‌ای می پردازد.

شماره جدید این ویدئو در گفتگو با دکتر علی خلیلی، استاد دانشگاه امام صادق(ع)، توسط سفیرفیلم تهیه شده است.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر