دکتر رحیم پور ازغدی | روش های رفتاری یک مجاهد فرهنگی در مکتب اهل بیت(ع)


با «دگر اندیشان» چگونه بحث کنیم؟(گفگتگوی انتقادی ، مناظره ، یقین و مدارا)
روش های رفتاری یک مجاهد فرهنگی در مکتب اهل بیت(ع)


+ 
32

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)