تیزر مستند «فردای توافق»


این مستند در یک قسمت ۴۰ دقیقه ای و با رویکرد تحلیل اثر واقعی تحریمهای اقتصادی بر اقتصاد ایران و بررسی تبعات لغو تحریمهای خارجی بر اقتصاد ایران به سمع و نظر مخاطبان شبکه افق در رسانه ملی خواهد رسید.


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر