مستند آیین بیداری - ابنجا ایران است صدای جهانی انقلاب


12 بهمن 1357 تقویم های جهان فصلی نو را در معنی استقلال و آزادی تجربه کرد زمستان شکست و برای همیشه از کوچه های انقلاب رفت ابنجا ایران است صدای جهانی انقلاب


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر