دونقطه | نجات از توافق بد...


حمید رسایی، میهمان دوازدهمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به تبیین بیانات مقام معظم رهبری پیرامون یک توافق خوب پرداخت.
«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر