دو نقطه |فرشاد مومنی، چقدر آماده ایم؟


قسمت یازدهم «دونقطه» در گفتگو با دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و اقتصاددان منتشر شد.
فرشاد مومنی، میهمان یازدهمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بررسی میزان توانمندی اقتصاد ایران برای هدایت درست سرمایه‌های خارجی پس از رفع تحریم‌ها پرداخت.
«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر