ارسال در 1394/4/4 ساعت 11:03 2015-6-25 11:03:04
مناظره احمد توکلی و علی مطهری پیرامون مذاکرات هسته ای

عرض x طول
ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • رحمت به اون شیری که خوردی آقای احمد توکلی ، ایشون از معدود کسانی است که آزاد اندیش است و خود را محسور تعصبات حزبی نکرده و برای خدا حرف میزنه نه برای نفس خود .

  • البته کلمه محصور درست است به معنای حصار و در بند بودن

  • البته مطهری حرفی برای گفتن نداشت ،‌هر چه آقای توکلی می گفت اون هم تکرار می کرد البته با ان و من و لکنت زبان ...