مناظره احمد توکلی و علی مطهری پیرامون مذاکرات هسته ای


مناظره احمد توکلی و علی مطهری پیرامون مذاکرات هسته ای


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • رحمت به اون شیری که خوردی آقای احمد توکلی ، ایشون از معدود کسانی است که آزاد اندیش است و خود را محسور تعصبات حزبی نکرده و برای خدا حرف میزنه نه برای نفس خود .

  • البته کلمه محصور درست است به معنای حصار و در بند بودن

  • البته مطهری حرفی برای گفتن نداشت ،‌هر چه آقای توکلی می گفت اون هم تکرار می کرد البته با ان و من و لکنت زبان ...