حاج‌احمد به هاشمی: امام به مردم دروغ نگفت


حاج‌احمد به هاشمی: امام به مردم دروغ نگفت.
خاطره ای از درخواست هاشمی از سید احمد درباره اعلام خبر فوت امام خمینی


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر