نشانه های توبه حقیقی


سخنرانی جواد فروغی در باب نشانه های توبه حقیقی – از نشانه ها به حقیقت پی خواهیم برد.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر