نماز جمعه رهبری سال 1381:آمریکا؛ ناقض پیمان جهانی حفظ محیط‌زیست.


نماز جمعه رهبری سال 1381:آمریکا؛ ناقض پیمان جهانی حفظ محیط‌زیست.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر