ارسال در 1393/11/27 ساعت 12:14 2015-2-16 11:14:02
بخشی از مصاحبه آقای فضائلی ، مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس پیرامون نگاه اسقاط تکلیفی دولت ها به دانشگاه

عرض x طول
ارسال نظر