ولایت فقیه در کلام شهدا


من را فرستاد آنکه در تعلیق خُبره ست / بوشهر را ده سال قبل از این خودش بست
اصلآ بـرای جلب اطمینانـت ایــن بــــــار / گفتــم نطنــز و آب سنگیــن افتــد از کـــــار
بر کــــارهامـان هــم گر اطمینان نـــداری / دادم مـجـــوز تــــا کنــــی دوربین گـــذاری
هــــر روز خواهـــی سرزده هر جــــا بیـــایی / گویــم پذیرایی شـوی با کیک و چـایی
بــد می شود مـن را فرستی دست خــالـــی / «پیچ بوئینگی!» لااقل، محض قاقالـی
روی تـــو را مـــن در ژنــــو خــــود باز کـــردم / در «گام اوّل» عشق را ابــــراز کـــردم
بـــا ایـــن که خیلی مـــانـــده تا گـــام نهــایی / مطــرح کنــی همجنس بـازان بهایی
بــا مــن تـــوافـــق کــن وگــــرنـــه دور آتــی / جــای ژنـــو بـــایـــد بــــیایــی آلماتــی


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)