ارسال در 1393/11/21 ساعت 09:39 2015-2-10 08:39:55
من را فرستاد آنکه در تعلیق خُبره ست / بوشهر را ده سال قبل از این خودش بست
اصلآ بـرای جلب اطمینانـت ایــن بــــــار / گفتــم نطنــز و آب سنگیــن افتــد از کـــــار
بر کــــارهامـان هــم گر اطمینان نـــداری / دادم مـجـــوز تــــا کنــــی دوربین گـــذاری
هــــر روز خواهـــی سرزده هر جــــا بیـــایی / گویــم پذیرایی شـوی با کیک و چـایی
بــد می شود مـن را فرستی دست خــالـــی / «پیچ بوئینگی!» لااقل، محض قاقالـی
روی تـــو را مـــن در ژنــــو خــــود باز کـــردم / در «گام اوّل» عشق را ابــــراز کـــردم
بـــا ایـــن که خیلی مـــانـــده تا گـــام نهــایی / مطــرح کنــی همجنس بـازان بهایی
بــا مــن تـــوافـــق کــن وگــــرنـــه دور آتــی / جــای ژنـــو بـــایـــد بــــیایــی آلماتــی

عرض x طول
ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)