راهکار انقلابی سردار نقدی برای اقتصاد


راهکار انقلابی سردار نقدی برای اقتصاد.
بخشی از سخنان سردار نقدی پیرامون ضرورت استفاده از نیروی متخصص بسیج در اقتصاد و اهمیت اقتصاد مقامتی.


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر