همه چیز درباره حجامت و طب اسلامی. آیا حجامت علمی است ؟ طب سنتی چیست ؟


همه چیز درباره حجامت و طب اسلامی. آیا حجامت علمی است ؟ طب سنتی چیست ؟
دکتر حسین خیر اندیش پاسخ می دهد.


+ 
16

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر