سابقه فحاشی های علی مطهری


توهین به نماینده محترم مردم (آقای کوچک زاده)

جالب آنکه به فاصله یک سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس نهم، زمانی که مطهری در مناظره با حجه الاسلام نبویان در دانشگاه شریف حاضر شد باز هم سطح شعور و ادب خود را به نمایش گذاشت و ضمن «اراذل و اوباش» خواندن دانشجویانی که سال 89 در اعتراض به وقف دانشگاه آزاد مقابل مجلس تجمع کرده بودند، در پاسخ به نبویان که از ادبیات «چاله میدانی» مطهری در مجلس و فحاشی به منتقدانش اعتراض کرد، مطهری گفت: من معنای آن کلمه را نمی دانستم و حتی یک نفر هم در مجلس آن حرف را نشنید و فقط کسانی که از طریق رادیو صحن مجلس را گوش می دادند به آرامی متوجه شدند من آن حرف را زده ام! (خنده حضار) و من هم معنی آن کلمه را نمی دانستم (خنده حضار) مطهری در ادامه نیز تصریح می کند که بعدا رجانیوز و ... اعلام کردند مطهری در تریبون مجلس گفته پفیوز! (خنده حضار)

وی در ادامه نیز به حالت مطایبه و طنز، به بزرگ زاده بودن خود اشاره می کند که با توجه به بطن صحبت های مطهری می توان نگرش متکبرانه و خود برتر بینانه وی نسبت به دیگران را متوجه شد


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر