مستند «همسایه ها» - مشکلات مهاجران افغان در ایران


پس از شروع نبردهای سخت میان نظامیان وابسته به شوروی و شبه نظامیان مجاهدان افغان تعداد زیادی از مردم این کشور برای نجات از جنگ و فقر، افغانستان را ترک کردند و به کشورهای مختلف پناهنده شدند و این میان بیشتر آنها به پاکستان و ایران مهاجرت کردند.
./...
در حال حاضر هزاران نفر از مردم افغان در ایران و در شهرهای مختلف ساکن هستند و حتی نسل دوم و سوم مهاجران نیز در ایران به دنیا آمده اند که کشور خود را ندیده اند.
./...
مجموعه همسایه ها این هفته با عنوان «زیر پوست شهر» به موضوع مهاجران افغانستانی در ایران، مشکلات آنها و فرزندانشان در ایران، مخصوصا در رابطه با هویت، تحصیل و امکانات عمومی نظیر بیمه می پردازد.
./...
جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) به عنوان یک نهاد غیر دولتی، مدرسه ای را برای سوادآموزی و برخی امکانات درمانی برای این افراد ایجاد کرده است که در این مستند به فعالیت های این جمعیت اشاره می شود.


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • یکم از واقعیت دوره... فقط یکم, ولی به نوبه ی خودش کار خیلی خیلی خوبیه... دم شبکه ی افق گرم...

  • ariana 16/10/18 ساعت 18:10

    .واقعا درد دل همه افغان ها بود پدران ما وقتی اومدن ایران به اسم جمهوری اسلامی اومدن امام خمینی گفت سیاه و سفید همه برادرن ولی وقتی فوت شد حرفها و کارهای امام هم باهاش دفن شدن