سخنرانی جالب عباسی درمورد ازدواج


نباید منتظر ماند تا دانشگاه تمام شود، کار پیدا شود و تازه در سی سالگی یاد ازدواج افتاد، و در نهایت در سی و پنج سالگی تصمیم به بچه دار شدن بگریم، که بشود یا نشود. با کنار گذاشتن رسم های غلط، چشم هم چشمی ودوری از اصراف می شود ازدواج کرد. باید باور کنیم که می شود.


+ 
30

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر