جمله ی جالب شهید سید حسن آیت به بنی صدر(مستند اسرار آیت)


تنها شهید مظلومی که با ۶۰ گلوله به شهادت رسید و این نشانه عمق کینه دشمنان نظام نسبت به ایشان بود کسی که از همان اول جلوتر از همه بنی صدر را شناخت و به نمایندگان هشدار داد نقش موثر این شهید مظلوم در بثمر نشستن و استحکام پایه های انقلاب انکار نشدنیست کسی که حتی انحراف میر حسین موسوی را نیز پیشبینی کرد او نیز مانند بهشتی مظلوم زیست و مظلوم شهید شد مستند کامل اسرار آیت http://www.farhangnews.ir/content/۱۱۲۵۴


+ 
25

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر