توصیه های امام به رئیس صدا و سیما


بخشی از مصاحبه محمد هاشمی ، برادر و رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تلویزیون اینترنتی آرمان در مورد توصیه های امام به رئیس صدا و سیما


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر