آیا پسران و دختران می‌توانند صرفا دوست باشند؟


بیان کردن این نکته در این پرونده ضروری به نظر می‌رسد که منظور ما از دوستی رابطه‌های همراه با حد و مرز در محیط‌های کاری و یا درسی نیست و تعریفمان از دوستی همانی است که دهخدا به ‌صورت کاملا دقیق در لغت‌ نامه‌اش آن را شرح داده...


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر