پاسح بی نظیر و دندان شکن دختر فلسطینی به مجری BBC


نادیا ابوشعبان دانشجوی اهل غزه که برای بار دوم در بخش خبری بی بی سی روی خط ارتباطی آمده بود و به صورت تلفنی با مجری در حال صحبت کردن دست مجری بی بی سی را خواند و پاسخ دندان شکنی به سوال جهت دار مجری داد. او در جواب این سوال مجری که عنوان کرد: از آنجایی که یکی از دلایل حمله ی اسرائیل به غزه موشک پرانی های حماس ات آیا شما پیامی برای حماس نداری و از حماس نمیخواهی دست از راکت پراکنی بردارد؟!! گفت...


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر