رئیس جمهور : آماده کمک به دولت عراق هستیم


رئیس‌جمهور در نشست خبری روز 24 خرداد و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضع ایران در قبال حوادث عراق و همچنین تحمل نکردن خشونت در منطقه و برنامه احتمالی ایران برای مقابله با داعش گفت: موضوع تروریسم در منطقه موضوع مهمی است و شما می‌دانید که این مسئله سال‌هاست که شروع شده و ابتدا در افغانستان و پاکستان و پس از آن به دیگر مناطق سرایت کرد...


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر